10 sprawdzonych porad jak zostać tłumaczem przysięgłym

Edukacja

Zawód tłumacza przysięgłego jest ściśle regulowany wytycznymi prawnymi. Tylko zgodność z ustawą, regulującą wymagania, jakie musi spełniać przyszły tłumacz przysięgły, może zapewnić zgodne z prawem wykonywanie tego zawodu. Wcześniej można jednak podjąć pewne kroki, które pozwolą na szybsze i zdecydowanie łatwiejsze przebrnięcie przez niektóre oficjalne wymogi. Sprawdź zaproponowane przez nas 10 porad, ułatwiających ci zostanie tłumaczem przysięgłym.

Niektórych pozycji z listy obowiązkowych do spełnienia na drodze do zostania tłumaczem przysięgłym nie da się wcześniej naprawić czy przygotować się do nich. Jednak niektóre, jak przede wszystkim zdanie egzaminu odbywającego się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i organizowanego przez Państwową Komisje Egzaminacyjną można ułatwić, poprzez odpowiednie przygotowanie.

Jeśli myślisz o zostaniu tłumaczem przysięgłym absolutnie musisz spełnić te wymagania:

 • mieć obywatelstwo polskie bądź kraju członkowskiego UE lub któregoś z krajów członkowskich EFTA;

 • biegle znać język polski;

 • nie być osobą karaną;

 • posiadać niczym nie ograniczona zdolność do czynności prawnych;

 • posiadać dyplom uczelni wyższej;

 • zdać z oceną pozytywną egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego.

Wymagania te nakłada na wszystkich kandydatów Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Bez wątpienia najtrudniejszym punktem w uzyskaniu certyfikatu tłumacza przysięgłego jest zdanie egzaminu państwowego.

Zostanie tłumaczem przysięgłym ułatwiła deregulacja prawna przeprowadzona w 2015 roku, która ograniczyła obowiązek ukończenia studiów magisterskich do obowiązku ukończenia jedynie studiów wyższych, a więc możliwość wpisu do rejestru tłumaczy uzyskały osoby z tytułem licencjata lub inżyniera.

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym można sobie ułatwić, oto 10 sposobów, aby zdanie egzaminu było prostsze i aby praca w charakterze tłumacza przysięgłego była w ogóle możliwa:

 1. Dobrze przejrzyj oferty poszczególnych uczelni. Warto jest spróbować studiów kształcących dokładnie w kierunku tłumacza uwierzytelniającego teksty formalne.

 2. Jeśli wybrałeś studia filologiczne, uzupełnij je o drugi kierunek lub studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji lub tłumaczenia.

 3. Nie ograniczaj się jedynie do znajomości gramatyki języka będącego docelowym językiem roboczym, interesuj się także kulturą, zagadnieniami ekonomicznymi i prawnymi i urzędowymi. Konieczna jest dokładna znajomość prawa i realiów obowiązujących w kraju, którego językiem będziesz posługiwać się w pracy tłumacza.

 4. Systematycznie ulepszaj swoją znajomość języka polskiego. Poszerzaj słownictwo, wzbogać styl, pilnuj zasad ortografii i składni. Dbaj także o stronę edytorską.

 5. Tłumacz dużo tekstów prawniczych, urzędowych, sądowych i wszelkiego typu oficjalnych pism- to coś, co na pewno pojawi się na egzaminie i przyda ci się w późniejszej praktyce.

 6. Dobrze orientuj się w podstawach prawnych obowiązujących w Polsce. To, przyda ci się nie tylko na egzaminie, ale i później, gdyż obejmując posadę tłumacza przysięgłego, bierzesz na siebie duża odpowiedzialność, zarówno prawną, jak i finansową.

 7. Nie spoczywaj na laurach ze znajomością języka obcego, zakładając, że znasz go wystarczająco dobrze. Należy systematycznie dokształcać się.

 8. Złóż wniosek do Ministra Sprawiedliwości o wyznaczenie terminu egzaminu. Pamiętaj, że egzamin jest płatny oraz że organizuje się go tylko raz w roku.

 9. Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego konieczne jest wniosku do Ministra Sprawiedliwości o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych oraz złożenie ślubowania.

 10. Uważaj na to, w jaki sposób pracujesz. Pomyłki czy niedopatrzenia mogą kosztować się posadę. Przez cały okres wykonywania zawodu tłumacza można zostać ukaranym ograniczeniem lub zakazem wykonywania zawodu. Prawo to utracisz również jeśli przez 3 lata nie będziesz wykonywał zleceń.

Oficjalny egzamin na tłumacza przysięgłego można zdać nie mając spełnionych wszystkich wymagań z listy wynikającej z ustaleń ustawy. Pozwala to na późniejsze doprowadzenie wszystkich formalności do końca, np. dokończenie procesu przyznawania obywatelstwa czy ukończenie studiów wyższych.

Egzamin na tłumacza przysięgłego- najtrudniejszy punkt na ścieżce kariery tłumacza

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch zasadniczych części:

 • część pisemna

polega na przetłumaczeniu z języka docelowego na język polski dwóch tekstów oraz kolejnych dwóch z języka polskiego na język docelowy. Przykładem z lat poprzednich pierwsze tłumaczenia to teksty: świadectwa pracy oraz fragmenty ustawy, zaś kolejne to tekst dotyczący różnych typów rachunkowości oraz wyrok sądowy;

Część pisemna przeprowadzana jest, jako pierwsza, a jej wynik na poziomie przynajmniej 75% uprawnia do przystąpienia do części ustnej.

 • część ustna

sprowadza się do dwóch typów tłumaczeń, tłumaczenia ze słuchu (konsekutywnego) z języka polskiego na obcy oraz tłumaczeniem tekstów pisanych (a vista) z języka obcego na polski. W poprzednich latach pierwszy typ dotyczył m.in. przekazania pełnomocnictwa czy specyfiki zawodu prawniczego. Drugi typ tłumaczenia opierał się o teksty wypowiedzenia umowy oraz przemówienia politycznego.

Wyniki części ustnej podawane są telefonicznie w wyznaczonych terminach.

Zawód tylko dla niektórych- wysoki próg zdawalności

Zawód tłumacza przysięgłego cieszy się sporą popularnością. Hasło jak zostać tłumaczem przysięgłym jest bardzo często wyszukiwaną frazą w Internecie, ale popularność nie przekłada się na ilość tłumaczy przysięgłych funkcjonujących na rynku. Statystyki mówią, że średnio tylko 20% osób podchodzących do pierwszego etapu egzaminu- części pisemnej daje radę ukończyć ją z wynikiem uprawniającym do przystąpienia do części ustnej. Przy drugiej części wyniki ukończenia z efektem pozytywnym są podobne. A dopiero pozytywne ukończenie obu części daje możliwość złożenia wniosku i ślubowania, a w konsekwencji wpisania na listę tłumaczy przysięgłych.

Zawód tłumacza przysięgłego nakłada na osoby go wykonujące szereg obowiązków. Nie wywiązywanie się z nich lub wywiązywanie się nierzetelne może skutkować przykrymi konsekwencjami wraz z karami finansowymi oraz prawnymi. Do dyspozycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, która prowadzi postępowania przeciwko tłumaczom przysięgłym pozostają takie środki karania:

 • upomnienie;

 • nagana;

 • kara pieniężna;

 • zawieszenie wykonywania zawodu do 1 roku czasu;

 • trwałe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym, jeśli nie zdało się egzaminu państwowego? Niestety trzeba próbować do skutku, wprawdzie mamy do dyspozycji tylko jedną próbę na rok, ale jeśli zapłacimy wymaganą kwotę, konieczna do zorganizowania egzaminu, wynosząca 800 zł, możemy próbować nieograniczoną ilość razy. Pozostaje więc nam tylko uczyć się, szlifować swoje umiejętności językowe oraz wiedzę prawniczą i próbować, próbować i jeszcze raz próbować.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]