Egzamin na tłumacza przysięgłego materiały

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

Edukacja

Przed Tobą egzamin na tłumacza przysięgłego i szukasz materiałów do nauki? Myślisz o tej specjalizacji i zastanawiasz się nad tym, kto w ogóle może ją wykonywać? Ciekawi Cię jak wygląda test, który musi zdać każdy kandydat na takiego eksperta? Pytań jest wiele, każde z nich na pewno ma ogromne znaczenie dla Ciebie. Jeśli myślisz o tej ścieżce kariery, przede wszystkim zwróć uwagę na to, że tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Minister Sprawiedliwości i Ministerstwo Sprawiedliwości określa tu wszystkie wytyczne dotyczące tej profesji. Choć osoba piastująca takie stanowisko cieszy się dużym społecznym szacunkiem, a jej zarobki są naprawdę atrakcyjne, oprócz uprawnień jest tu wiele obowiązków. Na każdej osobie pracującej jako tłumacz przysięgły ciąży bowiem bardzo duża odpowiedzialność za jakość przekładu, a wszystko przez to, że ma on do czynienia z bardzo formalnymi, poważnymi i mającymi rzeczywiste znaczenie dokumentami i treściami. Gotowy do nauki?

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały: Małymi krokami do egzaminu na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego materiały

Zanim porozmawiamy na temat: egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały, zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy sobie pytanie: jak w ogóle wygląda droga do zostania takim specjalistą? Czy każdy może nim zostać? Co warto i należy wiedzieć? Paulo Coelho w „Pielgrzymie” napisał: „droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem”. Po co przytoczyliśmy właśnie te słowa? Po to, abyś uświadomił sobie, że jeśli chcesz wejść na taką drogę i nauczyć się wielu nowych i trudnych rzeczy, które będą Ci potrzebne do testu egzaminacyjnego na tłumacza przysięgłego, wszystko przed Tobą. Fakt, nie jest to ścieżka kariery charakteryzująca się szybkością. Nie jest też łatwa, a wręcz przeciwnie. Będziesz potrzebował czasu, wiele wysiłku włożonego w przyswajanie nowej wiedzy i cierpliwości. Tu nie można sobie niczego odpuścić, aby być w stanie pozytywnie zdać egzamin pisemny i ustny. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi być też świadomym, że to nie zawód tak zwanego tłumacza zwykłego. O ile, w tym drugim przypadku wiele rzeczy możliwych jest z dnia na dzień, szybko i bez jakich formalności, tutaj trzeba przebyć swoją drogę, mieć wiedzę jak podejść do tekstów egzaminacyjnych, wykazać znajomość języka obcego i języka polskiego oraz wiedzę merytoryczną. Dużo tego, ale nagroda, jaką jest prawo do wykonywania zawodu, wszystko Ci zrekompensuje.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały: Słówka i materiały dla tłumaczy przysięgłych

Interesujesz się tematem: egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały? Chcesz znaleźć materiały, które pomogą Ci w przygotowaniach? Szukasz jakiś porad dotyczących obu części egzaminu? Dawno temu Napoleon Hill powiedział: „wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”. Jeśli więc masz pewność, że jesteś przeznaczony do zawodu tłumacza przysięgłego i chcesz iść właśnie taką drogą, przystąp do działania. Oto kilka naszych wskazówek.

 • Przede wszystkim przygotowania do egzaminu powinny zacząć się od powtórek słownictwa i jego przekładów z języka polskiego na język obcy. Znajomość języka polskiego i obcego, to podstawa.
 • Niezależnie czy chcesz być tłumaczem przysięgłym języka polskiego, języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego czy portugalskiego, potrzeba być na „ty” ze specjalistyczną terminologią. Jak się do tego zabrać? Zajrzyj do takich działów wiedzy jak: gospodarka, ekonomia i finanse oraz prawo. Pamiętaj jednak, aby zgłębiać pojęcie nie tylko polskie, ale i konkretnego języka obcego.
 • Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wśród informacji dedykowanych do osób pragnących uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego znajdziesz wykaz literatury, która pomoże Ci tak się przygotować, aby zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. To dobry sposób na zapoznanie się z kanonem publikacji zawodowej, specjalistyczną terminologią, językiem prawniczym, sądowym, urzędowym. Po przestudiowaniu wielu takich materiałów prościej przejść przez część ustną i część pisemną testu.
 • Zadania egzaminacyjne są bardzo trudne, stąd dobrze skontaktować się z kimś, kto ma to już za sobą. Taka osoba to źródło cennych informacji. Być może chętnie podzieli się z Tobą dodatkowymi materiałami, podpowie na, co najbardziej zwrócić uwagę, co jest najtrudniejsze do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Poradzi jak przygotować się do tłumaczenia tekstów na egzamin pisemny tłumacza przysięgłego i zasugeruje, na co nacisk kładzie część ustna.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały: Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Już wiesz, co jest ważne w temacie egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały. Teraz pora powiedzieć jeszcze kilka słów na temat samego kandydata. Kto może nim być? Gdzie można zasięgnąć wiedzy o tym? Przede wszystkim zajrzyj do „Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku. Znajdziesz tam fundamentalne informacje dotyczące kandydatów. Jakie one są?

 • Osoba fizyczna  posiadająca obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
 • osoba, która zna język polski,
 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • osoba, która ukończyła studia wyższe,
 • osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Wszystkie te wytyczne znajdziesz w rozdziale 2 i artykule drugim „Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego”. Jeśli chcesz upewnić się na własną rękę, polecamy tam zajrzeć. Zresztą znajduje się tam wiele innych, podstawowych informacji, które będą dla Ciebie cenne.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Co należy wiedzieć? Po pierwsze, musisz pamiętać, że do złożenia wniosku przez kandydata, nikt nie będzie Ci przypominał. Termin egzaminu wyznaczany jest nie później niż do roku po jego złożeniu.

Według „Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego”, egzamin składa się z dwóch części:

 1. egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego: tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. W części pisemnej egzaminu pojawiają się cztery teksty, które należy przełożyć. Z całego egzaminu możesz uzyskać 200 pkt, zdanie to 150.
 2. tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Najpierw kandydata czeka tłumaczenie konsekutywne, a potem a vista.

Sprawy dotyczące Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego regulują przepisy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku.

Dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu ustnego i pisemnego każdego tłumacza, który ma wyższe wykształcenie czeka oficjalne ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, otrzymanie pieczęci i wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały: Tłumacz przysięgły to coś więcej niż profesjonalista

A teraz jesteś już gotowy do pracy tłumacza przysięgłego! Zdanie samego egzaminu nie jest łatwe, ale kiedy przejdzie się te trudy, nagroda rekompensuje ciężką pracę i czas poświęcony na naukę. Po otrzymaniu uprawnień, możesz pracować jako tłumacz freelancer, współpracować z biurem tłumaczeń, zatrudnić się w jakiejś organizacji rządowej, UE czy w korporacji działającej na skalę międzynarodową.

Zainteresować Cię może również:

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]