Future Perfect Continuous – zasady gramatyczne

Edukacja

Czas przyszły Future Perfect Continuous jest czasem dość sporadycznie wykorzystywanym w języku angielskim przez natywnych użytkowników. Na taką sytuacje składa się fakt, że aby zasadnym było jego użycie musi wystąpić czynność, która nie pojawia się zbyt regularnie w codziennym życiu. Czas ten bowiem służy do podkreślenia ciągłości jakieś sytuacji, która zakończy się w znanym przez nas terminie, takim który będziemy w stanie dokładnie określić. Zwykle sprowadza się on w związku z tym do określania czasu, jaki pozostaje do jakiś ważnych rocznic, czy do podkreślenia długości trwania czynności, której zaprzestaliśmy.

Czas Future Perfekt Continuous wykorzystamy do:

  • mówienia o sytuacji, czynności czy wydarzeniu, które już trwa i będzie trwało od konkretnie określonego wydarzenia w przyszłości;

  • podkreślenia, iż dana czynność trwa przez określony czas, istotna jest ciągłość biegu wydarzeń;

  • pokazania skutku bądź efektu danej czynności z przyszłości.

He will have been reading books for two hours by the end of the day.

Pod koniec dani minie dwie godziny jak on czyta książki.

I will be tired when i come back because I will have been learning for few hours.

Kiedy wrócę, będę zmęczona, ponieważ przed tym będę się uczyć przez kilka godzin.

Czasu Future Perfect Continuous bardzo często wykorzystujemy do mówienia o rocznicach, np. ile w danym dniu minie czasu od kiedy się pobraliśmy, lub do mówienia o rzuconych nałogach, np. ile w danym miesiącu minie czasu od kiedy rzuciliśmy palenie.

W zadaniach, w których wykorzystamy czas Future Perfect Continuous istotne jest podkreślenie, że dana czynność trwała wcześniej i będzie jeszcze trwać bez przerw, aż do określonego momentu.

Budowa czasu Future Perfect Continuous

Zdania twierdzące

PODMIOT + OPERATOR + FORMA +CZASOWNIK+ reszta zdania

  will + have been forma podstawowa + ing

I think we will have been sitting here for three hour before we get dinner

Myślę że posiedzimy tu trzy godziny zanim dostaniemy obiad.

W twierdzeniach możemy użyć formy skróconej I’ll zastępującej człon I will

Zdania pytające

OPERATOR + PODMIOT + HAVE +BEEN + CZASOWNIK+ reszta zdania + ?

will forma podst. + ing

Will Daniel have been learning in Spain for one three months by next Sunday?

Czy w przyszłą niedziele minie trzy miesiące od kiedy Daniel uczy się we Francji?

Zdania przeczące

PODMIOT + OPERATOR +FORMA+ CZASOWNIK+ reszta zdania

will + not + have been czasownik w formie podstawowej + ing

I will not have been eating sugar for two years by October

W październiku minie dwa lata od kiedy nie jem cukru.

W przeczeniach możemy użyć formy skróconej won’t zastępującej człon will not

Okoliczniki czasu wyróżniające czas Future Perfect Continuous

  • all- cały, all the morning;

  • since- od, since I meet you;
  • for– od; for one week;
  • by- do, by next Sunday;
  • how long- od jak dawna.

Kilka przykładów:

Tomorrow it will have benn two days since I quit smoking.

Jutro minie dwa dni od kiedy rzuciłem palenie.

25 October my parents will have been marring for 15 years.

25 października mnie 15 lat od kiedy moi rodzice się pobrali.

By July, he wiell not been smoking for one yaer.

Do lipca on nie będzie palił przez rok.

We will not have been painting for 2 hours by six.

Przed szóstą nie mina dwie godziny odkąd malujemy.

Future Perfect to czas przyszły dokonany, którego użycie mimo, że marginalizowane przez rodzimych użytkowników języka i często zastępowane użyciem czasu Future Perfect Simple, nadal jest wymagane , jako prawidłowa forma gramatyczna.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]