Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Rodzaje tłumaczeń

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Temat tłumaczeń językowych jest bardzo obszerny. Treści poddawane przekładom posiadają różnorodną tematykę, tworzone są w wielu celach oraz wymagają specjalnego traktowania. Nie każda treść jest tłumaczona w sposób jednakowy. Wiele zależy nie tylko od rodzaju tekstu czy trudności, która skrywa się w terminologii lub skomplikowanej budowie zdań. Niektóre treści tłumaczone są na potrzeby sądu lub policji. Czasem firma ubezpieczeniowa potrzebuje tłumaczenia dokumentów, aby móc zweryfikować uzasadnienie żądanego odszkodowania. W urzędach także zdarza się, że należy przedłożyć dokumenty przetłumaczone na język polski, np. tłumaczenie dokumentów do rejestracji samochodu z zagranicy. Czy każdy tłumacz może wykonać takie tłumaczenie? Okazuje się, że nie. Treści, które posiadają moc prawną lub odbiorca wskazuje na takie zapotrzebowanie, wymagają poświadczenia. Takimi przekładami zajmuje się tłumacz przysięgły. Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Te informacje zawarte są w dalszej części artykułu.

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia poświadczone dokumentów to szczególny rodzaj tłumaczeń. Na czym polega ta szczególność? Nie każdy autor przekładów może poświadczać wyniki swojej pracy. Poświadczaniem lub, inaczej nazywając, uwierzytelnianiem tłumaczeń zajmuje się tłumacz przysięgły. Kim jest tłumacz przysięgły? Jest to taki tłumacz, który zdał egzamin na tłumacza przysięgłego oraz spełnił warunki zapisane w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z prawem, egzamin podzielony jest na dwie części: ustną oraz pisemną. Zaliczenie obu części gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku z całego egzaminu. Zdawalność nie jest wysoka, szacuje się ją na 40%. Nie oznacza to, że chętnych nie brakuje. Wręcz przeciwnie, sporo osób przystępuje do egzaminów. Zawód tłumacza przysięgłego kojarzy się bardzo prestiżowo, jest to funkcja zaufania publicznego.

Pieczę nad tłumaczeniami przysięgłymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister w ustawie wskazuje kto może przystąpić do egzaminu. Jakie warunki musi spełniać kandydat? Kandydatem na tłumacza przysięgłego może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;
  2. zna język polski;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie była karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyła studia wyższe.

Ciekawy artykuł: Studia podyplomowe dla tłumaczy

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – to warto wiedzieć.

Czy poświadczanie tłumaczeń jest trudne? Dla doświadczonego tłumacza przysięgłego, zapewne nie jest bardzo trudnym zadaniem. Jednak specyfikacja tłumaczeń przysięgłych sama w sobie, nie jest łatwym zadaniem. W treściach, które są poświadczane, tłumacz ma styczność z terminologią prawną i prawniczą. Czasem temat tłumaczeń jest charakterystyczny dla tłumaczeń technicznych, np. przekład dokumentów samochodu.

Poza perfekcyjną znajomością języka obcego, tłumacz musi mieć wiedzę o formie, w której ma być utworzony przekład. Musi byc to zbieżne z oryginałem. Tłumaczeniom podlegają zdjęcia, rysunki, pieczęcie, tabele i wszelkie inne załączniki. Tłumacz przysięgły musi byc pewny, że prawidłowo wykonał przekład. Uwieńczeniem pracy jest postawienie pieczęci. Wszelkie błędy czy niedociągnięcia skutkować mogą karami, które przewidziane są w Ustawie o tłumaczeniach przysięgłych. Tłumacz może nawet stracić uprawnienia do wykonywania zawodu.

Skrupulatność, dokładność, odpowiednia forma i bezbłędność to cechy, które wyróżniają poświadczone tłumaczenia dokumentów. Ten szczególny rodzaj tłumaczeń wymaga dużego doświadczenia i mnóstwa praktyki, aby tłumacz był uznany za najlepszego w branży.

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Najprostsza odpowiedź to: jak najlepiej. Z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, dbałością o każdy detal. Presja i stres, które towarzyszą tłumaczeniom przysięgłym, nie sprzyjają tłumaczowi. Dlatego ciągły rozwój, dbanie o warsztat i śledzenie wszelkich zmian w prawie spowoduje, że tłumaczenia poświadczone nie będą takie straszne i trudne, jak mogłoby się wydawać. Doświadczenie i dyspcyplina są pożądana cechą każdego tłumacza przysięgłego.

Koniecznie sprawdź: Strategie i procedury tłumaczeniowe

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]