Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne?

Praca tłumacza, Rodzaje tłumaczeń

Ciągły rozwój transportu i chęć podróżowania wzmaga potrzebę przełamywania barier językowych. Podróżuje się nie tylko, aby zwiedzać. Przemieszczamy się również po to, by się kształcić, zarabiać, handlować czy poszukując nowy produktów i usług.

Dzięki tej aktywności wzrasta zapotrzebowanie na tłumaczenia. Nie tylko zwykłe przekłady, ale też tłumaczenia specjalistyczne. Dużą gałęzią w tym sektorze, są tłumaczenia techniczne. To bardzo trudne i wymagające treści.

Czym są tłumaczenia techniczne?

Aby wiedzieć jakich tekstów dotyczą tłumaczenia techniczne, należy określić czy one są. Bez zaklasyfikowania treści jako technicznej, trudniej jest uzyskać profesjonalny przekład.

Można uznać, że tłumaczenia techniczne to takie przekłady, które zawierają w sobie terminologię, nazewnictwo, i wszelkiego rodzaju elementy, które dotyczą konkretnej dziedziny. Biorąc pod uwagę np. informatykę, w tłumaczeniu technicznym będzie tu wszystko, co związane z hardware, software oraz siecią internetową. Tłumaczenie techniczne bardzo często zamyka się w jednej dziedzinie, język jest specyficzny dla konkretnej tematyki.

Kliknij i sprawdź: Ile państw jest na świecie?

Tłumaczenia specjalistyczne – jakich tekstów mogą dotyczyć tłumaczenia techniczne?

Wiedząc już czym są tłumaczenia techniczne, można sprecyzować jakich te tłumaczenia dotyczą tekstów. Czy każdy tekst zawężający się do specjalistycznej tematyki jest przekładem technicznym? Czy z każdego tekstu źródłowego można utworzyć takie tłumaczenie?

Nie każde tłumaczenie jest techniczne. Nawet jeśli jego treść krąży wokół tylko jednej tematyki. Można przecież przetłumaczyć fragmenty tekstu o nowościach technologicznych, ale nie musi on przybierać formy tekstów technicznych. Może to być np. forma „rozluźnienia” przekładanego tekstu na potrzeby bloga dla laików w danej dziedziny. Taki rodzaj tłumaczeń, na pewno nie zostanie nazwany technicznym.

Każdy z nas, na co dzień ma do czynienia z tekstami technicznymi. Przenikają one nasze środowisko w całkiem sporej ilości. Nierzadko nie zdajemy sobie sprawy, że bez dobrych tłumaczeń technicznych nasza codzienność byłaby znacznie trudniejsza. Poniżej kilka przykładów tekstów, których specyfikacja narzuca wymóg tłumaczeń technicznych.

Tłumaczenie techniczne – instrukcja obsługi

Gdy do naszych rąk trafia jakakolwiek dokumentacja związana z produktem, który właśnie nabyliśmy poprzez zakup, mamy wtedy styczność z tłumaczeniem tekstu technicznego. Takie przekłady nie omijają nas, a wręcz ich celem jest dotarcie do nas w jak największym stopniu. Każda instrukcja obsługi to tłumaczenie techniczne, które praktycznie każdy trzymał w ręku. Instrukcje to zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania. Mają silny związane z działaniem. Ich tłumaczenia na język obcy wymagają precyzji, spójności i powtarzalności. Zazwyczaj instrukcja jest tłumaczona na kilka języków. Odbiorcy otrzymują ja w postaci np. książki. Spis treści, tabele, rysunki, znaki ostrzegawcze – są ujednolicone, powtarzane dla każdego języka. Nie ma tu miejsca na spontaniczne dopasowywanie do danego języka. Dlatego tłumaczenia instrukcji są traktowane rygorystycznie. Proces tłumaczenia odbywa się w sposób powtarzalny, język docelowy powiela znaczeniowość słów, kontekst jest zachowany jednolicie. Gdyby ktoś znał kilka języków i przeczytał instrukcję w tych językach, nie może zauważyć różnic w treściach. Instrukcja obsługi musi tak posłużyć użytkownikowi, aby w każdym przełożonym języku, każdy użytkownik posługujący się nim, w ten sam sposób wykonał zalecenia w nią wpisane.

Ciekawy artykuł: Czas przyszły zakończony – Future Perfect

Tłumaczenie techniczne – instrukcja montażu

Jakie jeszcze teksty dotyczą tłumaczeń technicznych? Instrukcje montażu to również takie przekłady, bez których ciężko wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie. Podobnie do instrukcji obsługi, zawierają zbiór zasad postępowania z produktem. Tłumaczenie techniczne sprowadza się tu jednolitej, wręcz skopiowanej formy w poszczególnych językach obcych. Coraz częściej instrukcje montażu przybierają formę, w prawie pełni treści, obrazkową/rysunkową. Dotyczy to głównie tych instrukcji, gdzie czynności do wykonywania jest niewiele lub są na tyle proste do zobrazowania, że nie wymagają zbyt obszernego tłumaczenia pisemnego.

Tłumaczenia techniczne – dokumenty konstrukcyjne

Inżynieryjne projekty, w których skład wchodzą dokumenty konstrukcyjne, to ewidentnie teksty, które dotyczą tłumaczeń technicznych. Branża budowlana to specjalistyczne słownictwo. Tłumaczenie dokumentów z tej dziedziny, nie toleruje pomyłek i nie zgadza się na interpretacje własna autora przekładu. Tłumaczenie techniczne obowiązkowo zawiera w pełni odwzorowany tekst źródłowy. Specjalista budowlany opiera swoją pracę na liczbach, pomiarach, materiałach. Musi więc posiadać takie tłumaczenie, które da mu pewność bezpiecznej i bezbłędnej realizacji projektu.

Warto wiedzieć: Jak zostać tłumaczem pisemnym

Tłumaczenia techniczne – dokumenty techniczne maszyn i urządzeń

Niewątpliwie, dokumenty techniczne maszyn i urządzeń to teksty dotyczące tłumaczeń technicznych. Mają coś wspólnego z instrukcjami: zawierają zbiór zasad postępowania z danym urządzeniem. Kryją jednak o wiele bardziej szczegółów niż instrukcja obsługi robota kuchennego.

Maszyny używane w branży produkcyjnej to olbrzymie i skomplikowane urządzenia. Ich specyfikacja techniczna to szereg zaleceń w postępowaniu, użytkowaniu, konserwacji i w przypadku awarii. Tłumaczenie techniczne takich treści musi wykazywać merytoryczny przekaz, być tak skonstruowane, aby właściwie odwzorować zamysł technologiczny.

Tłumaczenia techniczne – pozostałe przykłady tekstów

Tak na prawdę, coraz więcej tekstów dotyczy tłumaczeń technicznych. Rozwój technologii sprawia, że nowo powstające urządzenia są bardzo zaawansowane technicznie. Wtedy wymagane jest tłumaczenie techniczne.

Dziś tłumacz tekstów technicznych nie narzeka na brak pracy, wachlarz treści oczekujących na dobre tłumaczenie jest na prawdę szeroki:

 • certyfikaty
 • normy, aprobaty techniczne, patenty
 • tłumaczenia katalogów produktów
 • dokumentacje przetargowe
 • raporty i analizy
 • dokumenty kontroli jakości
 • katalogi części zamiennych
 • koncesje i zezwolenia
 • rysunki techniczne
 • karty charakterystyki produktów i usług
 • wiele innych treści zawierających specyfikacje techniczne

Kliknij i przeczytaj: Stowarzyszenie tłumaczy polskich – dlaczego warto do nich należeć?

Komu najlepiej powierzyć tłumaczenie techniczne?

Tłumaczem, który doskonale wie jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne, nie jest osoba, która po prostu dobrze zna język obcy. Doskonała znajomość znaczenia tekstu, perfekcyjna umiejętność operowania językiem specyficznym dla danej branży i dbałość o wysoką jakość tłumaczeń – te cechy winien posiadać tłumacz techniczny.

Jednym z najlepszych rozwiązań, gdy poszukujemy tłumaczy technicznych jest skorzystanie z biura tłumaczeń. Biuro tłumaczeń daje gwarancję wykonanej usługi.

O tłumaczenia zwykłe może się połasić osoba znająca dobrze język obcy lub chcąca doszkalać się danego języka. Tłumaczenia techniczne jednak, powinny nie być wynikiem eksperymentów.

Dobre biuro tłumaczeń, świadczy usługi tłumaczenia technicznego i posiada narzędzia, których wynikiem jest perfekcyjny przekład. Wielu autorów przekładów technicznych wspomaga swoją pracę komputerowo, CAT (od ang. computer-assisted translation). Specjalne oprogramowanie asystuje w pracy tłumacza technicznego. Oprogramowania CAT sprawdzają teksty pod wieloma katami: pisowni, gramatyki. Posiadają w swoim rdzeniu także słowniki, bazy terminologiczne, oprogramowania zarządzające projektami czy pamięcią tłumaczeń. Umiejętnie wykorzystane stanowią dużą pomoc i „pilnują”, aby tekst został przetłumaczony zgodnie z zasadami tłumaczenia technicznego.

Zajrzyj tu: Święta narodowe w Niemczech

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]