Większość rankingów najtrudniejszych języków świata zawiera te same sposoby komunikacji. Niekiedy jednak zdarzają się takie języki, których można byłoby się nie spodziewać, ale ich faktyczny poziom trudności to udowadnia.

Z uwagi na ogromną ilość i różnorodność języków na całym świecie, tak naprawdę wiele z nich może zostać uznanych za trudne do nauki. Takie analizy w sporej części przypadków związane
są z obiektywnymi upodobaniami lub predyspozycjami do przyswajania wiedzy z tego zakresu. Biorąc jednak pod uwagę złożoność i zasady, jakie panują w poszczególnych mowach, możliwe jest wyodrębnienie takich, których nauka sprawi ogrom trudności wszystkim osobom, nawet tym, dla których powinno być to przyjemnością.

Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji i Nauki stworzyła subiektywny ranking najtrudniejszych języków świata, których przyswojenie przysporzy największej ilości problemów ludziom z całego świata.

Ranking najtrudniejszych języków świata wg ONZ

  1. Język francuski

Jako urzędowy występuje w 29 krajach. W zależności od pochodzenia osoby chcącej się go nauczyć, można go uznać zarówno za przyjemny, jak i niezwykle ciężki język do nauki. Należy on do grupy języków romańskich, dlatego Ci, którzy potrafią komunikować się po włosku, portugalsku czy hiszpańsku powinni mieć zdecydowanie łatwiejszą drogę. W przeciwnym razie, osoby, które władają mowami z zupełnie innych rodzin, staną przed sporym wyzwaniem, aby przyswoić sposób porozumiewania się społeczeństwa z kraju nad Sekwaną. Jego wymowa związana jest z bardzo ścisłymi regułami opartymi na pisowni, która z kolei częściej odnosi się historii, niż fonologii.

  1. Język duński

Należy do grupy języków germańskich i przy jego użyciu komunikuje się ze sobą około sześć milionów ludzi. Jego system dźwiękowy jest pod wieloma niezwykły i wyróżnia się na tle wszystkich innych języków, co jednocześnie stawia go w czołówce rankingu najtrudniejszych języków świata. Najlepszym dowodem na istnienie tej tezy jest fakt, że pisownia w większości przypadków różni się od wymowy.

  1. Język norweski

Również należy do grupy języków germańskich i głównie używany jest w Norwegii, gdzie rzecz jasna jest językiem urzędowym. Jest jednym z tych sposobów komunikacji, który odznacza się niezwykle wysokim poziomem, jeśli chodzi o naukę poprawnej wymowy. Najgorszym faktem dla obcokrajowców jest to, że nie ma żadnego oficjalnie usankcjonowanego standardu norweskiej wymowy – większość obywateli tego kraju wypowiada się przy użyciu własnego dialektu.

  1. Język niemiecki

Co prawda dla Polaków nie stanowi on tak dużego problemu, ale w rankingu najtrudniejszych języków świata opublikowanym przez ONZ znalazł się na wysokim miejscu. Dowodem na to jest fakt, że w Unii Europejskiej najwięcej native speakerów pracuje właśnie przy tej mowie. W jego skład wchodzi kilka standardowych dialektów, zarówno w formie mówionej, jak i pisanej. Jest językiem fleksyjnym z trzema rodzajami gramatycznymi, a duża część słów pochodzi od wyrazów z tego samego korzenia.

  1. Język fiński

Jest językiem używanym przez zdecydowaną większość obywateli tego północnoeuropejskiego kraju. O jego wysokim poziomie trudności świadczy przede wszystkim fakt skomplikowanej gramatyki
i niezliczonej ilości przyrostków. W mowie tej stosowany jest dużo modyfikatorów czasowników, rzeczowników, zaimków, przymiotników i cyfr, a to wszystko uzależnione jest od roli, jaką pełnią
w zdaniu.

  1. Język japoński

Należy do grupy języków wschodnioazjatyckich i jest używany głównie w Japonii. Według dokumentów, duży wpływ na jego ukształtowanie miał chiński, przenosząc sporą ilość słownictwa
i fonologii. Od 1945 roku zauważono liczne procesy związane z zapożyczeniami wyrazów z angielskiego, zwłaszcza słownictwa z zakresu technologii. Jednym z głównych powodów, dla których japoński znalazł się tak wysoko w rankingu najtrudniejszych języków świata jest fakt, że sposób pisania (przy użyciu specjalnego alfabetu) jest dla obcokrajowców niemal niemożliwy do wymówienia. Ponadto w swoich zasobach ma niezwykle rozbudowany system gramatyczny, jeśli chodzi o wyrażanie uprzejmości
i wypowiadania się w sytuacjach formalnych.

  1. Język islandzki

Podobnie jak większość języków skandynawskich, należy do grupy germańskich i wykorzystywany jest przez społeczność zamieszkującą na Islandii. O jego poziomie trudności decyduje w głównej mierze archaiczne słownictwo i niezwykle złożona gramatyka. Islandzki zachował wiele cech innych starożytnych mów germańskich, zaś obecny jego kształt w dalszym ciągu przechodzi ewolucję,
co dodatkowo udowadnia jego wysoką pozycję w rankingu najtrudniejszych języków świata.

  1. Język arabski

Należy do rodziny języków afroazjatyckich i obejmuje zarówno literacką odmianę, jak i sposoby komunikacji używane w krajach na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i niektórych pobliskich krajach. Ma niezwykle złożoną i nietypową metodę konstruowania zdań przy użyciu ich podstaw.
Dla przykładu, rzeczowniki w arabskim piśmiennictwie mają trzy przypadki gramatyczne, dwa rodzaje i trzy ,,stany”.

  1. Język grecki

Jako niezależna gałąź indoeuropejskiej rodziny języków, język grecki ma najdłuższą i najlepiej udokumentowaną historię. Przy jego użyciu mówi się głównie w Grecji i na Cyprze. Przez wszystkie lata ewolucji, niezmienna pozostała struktura sylabiczna – jest ona mieszana, co pozwala na tworzenie stosunkowo złożonych kombinacji dźwiękowych. Ponadto grecki posiada obszerny zestaw przyrostków i bogaty system fleksyjny.

  1. Język chiński

Niekwestionowany lider wielu rankingów najtrudniejszych języków świata. Wszystkie języki wchodzące w skład chińskiego tworzą jedną z gałęzi mów chińsko-tybetańskich, a ojczystym jest dla ponad
1,2 miliarda osób na całym świecie. Związek między mową mówioną, a pisaną jest dość złożony. Forma pisemna nie zawiera żadnych wskazówek co do tego, w jaki sposób ma być ona wypowiadana. System tonów również jest niezwykle trudny, ponieważ występuje w nim sporo homofonów, które można rozróżnić za pomocą czterech tonów. Nawet to często nie wystarcza do zrozumienia, jeśli nie zna się faktycznego kontekstu zdania.