Strategie i procedury tłumaczeniowe

Praca tłumacza

Praca tłumacza językowego to cały proces czynności, które mają doprowadzić do realizacji zlecenia. Właściwa strategia tłumaczenia to prawidłowo wykonany przekład. Wypracowanie technik oraz procedur, nie tylko ułatwia pracę tłumacza, ale także niweluje błędy oraz pozwala tworzyć najwyższej jakości tłumaczenia. Czy istnieje strategia, która ma zastosowanie podczas opracowywania każdej treści? Pewne procedury są powtarzalne, ale nie każde tłumaczenie wygląda tak samo. Dlatego ciężko jest tłumaczom pracować schematycznie. Indywidualne podejście do każdego zlecenia przekładu jest najlepszym sposobem na uzyskanie najlepszych rezultatów. Znając wiele strategii oraz procedur związanych z tłumaczeniami sprawia, że żadne zlecenie nie będzie problematyczne. Tłumacz, który potrafi dopasować strategie do danej treści, pracuje wydajniej, ale też w mniejszym stresie.

Strategie tłumaczeniowe – najpopularniejsze sposoby tłumaczeń

Istnieje sporo technik i strategii, które obowiązują podczas tworzenia tłumaczeń. Ich znajomość pomaga tłumaczom w ich codziennej pracy. Każda strategia musi być indywidualnie dopasowana do treści poddawanej przekładowi. Stosowanie tylko jednej strategii w każdym przypadku może skutkować błędnym wynikiem, a na pewno będzie uciążliwym zajęciem dla tłumacza.

Bardzo popularną strategią tłumaczeniową jest adaptacja. Adaptacja w tłumaczeniu pozwala tak przełożyć treść, że istota języka źródłowego jest umiejętnie przekazana w tłumaczeniu. Taki sposób tłumaczenia pozwala odbiorcy przekładu dokładniej zrozumieć sens zawarty w treści głównej. Adaptacja odgrywa ważną rolę podczas tłumaczenia literatury. Tłumaczenie książek wymaga tego, by oryginalna treść była przełożona tak, by oddać przekaz oryginału.

Ekwiwalent to kolejna popularna strategia tłumaczeniowa. Ekwiwalent ma najczęściej odniesienie w stosunku do kultury. Oznacza to, że ekwiwalent kulturowy to tłumaczenie takie, które język wyjściowy danej kultury, przekłada na język obowiązujący w kulturze odbiorcy. Wiele cech kulturowych oraz norm społecznych jest niezrozumiała w innym obszarze świata, dlatego ekwiwalent pozwala na lepsze zrozumienie sensu treści źródłowej. Z kolei ekwiwalent funkcjonalny pozwala na uzyskanie tłumaczenia neutralnego w obu kulturach.

Transferacja, czyli zapożyczenie to następna strategia, która jest popularna podczas wykonywania tłumaczeń. Na czym polega transferacja? Transferacja zapożycza słowa, z języka źródłowego, które bez tłumaczenia są zrozumiałe w języku docelowym. Dzieje się tak poprzez upowszechnienie pewnych słów lub brak precyzyjnego odpowiednika w języku odbiorcy. Przykładowe słowa podlegające transferacji: pub, mail, smartphone, laptop, notebook, lunch.

Czy warto stosować parafrazę jako strategię tłumaczenia? Parafraza zmienia treść (słowa, wyrażenia) bez zmiany kontekstu. Parafraza jest bardzo często krytykowana, gdyż wielu tłumaczy uznaje, że tłumaczenie nie powinno być nową treścią, nawet gdy sens i znaczenie jest zachowane.

Neutralizacja w tłumaczeniu to dopasowanie słów z oryginału do przekładu. Jako przykład można uznać pary wyrazów: computer – komputer, smartphone – smartfon. Neutralizacja przypomina transferację, ale w neutralizacji zapis jest słów jest dopasowany do gramatyki języka docelowego.

Tłumaczenie opisowe ma zastosowanie wtedy, gdy w oryginale występują słowa charakterystyczne dla danej kultury czy społeczeństwa lub dla danego obszaru tematyki poruszanej w tłumaczeniu. Tłumaczenie opisowe jako strategia tłumaczeniowa ma sens wtedy, gdy danego słowa nie można przetłumaczyć w sposób krótki, brak odpowiednika w języku docelowym. Wtedy stosuje się opis, aby przybliżyć odbiorcy znaczenie.

Jaka strategia tłumaczeniowa przestaje mieć zastosowanie? Tłumaczenie słowo w słowo. W tej strategii zarzuca się brak umiejętności tłumaczowi. Nieumiejętne zastosowanie tłumaczenia słowo w słowo powoduje, że wynikiem pracy tłumacza jest treść pozbawiona sensu.

Koniecznie sprawdź:Chiński alfabet z tłumaczeniem na polski

Strategie tłumaczeniowe – czy można stosować własne techniki tłumaczeń?

Oczywiście, wypracowanie własnych strategii to bardzo dobry sposób na wykonywanie tłumaczeń. Dodatkowo, tłumacz, który wypracował własne techniki przekładów pokazuje, że zna się na swojej pracy i jest zaangażowany w jej dobre wykonanie. Własne strategie tłumaczeniowe to domena doświadczonych tłumaczy, którzy doskonale odnajdują się w branży tłumaczeniowej.

A czy można stosować kilka strategii? Jak najbardziej. Najczęściej stosuje się dwie strategie tłumaczeniowe podczas opracowywania danej treści. Taki zabieg ma swoja nazwę, jest to dublet tłumaczeniowy.

Ciekawy artykuł:Zwrot trudny do przetłumaczenia

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]