Tłumaczenia dokumentacji inwestycyjnej

Praca tłumacza, Rodzaje tłumaczeń

Chociaż inwestycje wiążą się nierozerwalnie z ryzykiem, chętnych nie brakuje. Możliwe korzyści bardzo często zasłaniają oczy, wtedy inwestor nie kalkuluje ryzyka i chętnie lokuje fundusze w różnego rodzaju projekty. Ci bardziej powściągliwi oraz ostrożni, dokładnie analizują wszystkie dokumenty inwestycyjne, aby podjąć decyzję jak najbardziej prawidłową. Właśnie, analiza dokumentów inwestycyjnych jest dobrym działaniem przed podjęciem kolejnego kroku. Globalny rynek pozwala na lokowanie kapitału nie tylko w polskie inwestycje. Jak ma poradzić sobie inwestor, który jest zainteresowany zagranicznym funduszem bądź firmą na giełdzie? A co ma zrobić fundusz czy emisariusz, aby zachęcić inwestora spoza swojego kraju? Wtedy potrzebne jest tłumaczenie dokumentacji inwestycyjnej. Taki przekład znacząco ułatwia podjęcie decyzji. Czy każdy może wykonywać tłumaczenia dokumentacji inwestycyjnej? Oto kilka słów o tłumaczeniach dokumentów inwestycyjnych.

Tłumaczenia dokumentacji inwestycyjnej – co jest tłumaczone?

W skład dokumentów inwestycyjnych wchodzą wszystkie pisma, które zawierają szereg informacji o inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych, będzie to kilka papierów. Jednym z nich jest prospekt inwestycyjny. Tłumaczenie prospektu inwestycyjnego jest bardzo ważne, gdyż jest najbardziej formalnym dokumentem inwestycyjnym. Informuje o dokładnych danych Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego. Wskazuje imiona i nazwiska osób zarządzających funduszem oraz cały szereg zasad dotyczących sposobu wyceny jednostek, ich nabywania,zbywania i zawieszania wykupu czy wreszcie informacje o opłatach. Prospekt informacyjny zawiera także potężną dawkę informacji umożliwiających dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dany fundusz – od zasad polityki inwestycyjnej, przez główne czynniki ryzyka i pasujący do funduszu profil inwestora po dane historyczne.

Status funduszu to kolejny dokument. Tłumaczenie statusu funduszu musi, tak jak oryginał, byc w formie aktu notarialnego. Reguluje podstawowe prawa i obowiązki uczestnika oraz określa organizację i sposób działania funduszu. W statucie znajdziemy informacje o: celu działania funduszu, zasadach polityki inwestycyjnej, wypłatach dochodów uczestnikom oraz kosztach ich obciążających.

KIID, czyli spis kluczowych dla inwestora informacji. Zawiera podobne informacje, co prospekt, ale jest krótszy ze względu na zawartość tylko najważniejszych informacji. Tłumaczenie KIID podaje mniej szczegółów, ale może być dobrym dokumentem przy pierwszym starciu z danym funduszem. Rzetelne tłumaczenie dokumentu może zachęcić inwestora do głębszego poznania danej oferty.

Najbardziej „lekka” w odbiorze, jest karta funduszu. Tłumaczenie karty funduszu dostarcza minimum informacji, przez niektórych porównywana jest do prostej ulotki. Może jednak, mieć znaczący wpływ na decyzje inwestorów.

Tłumaczenia dokumentacji inwestycyjnej dotyczyć mogą także pism z nieuregulowanych, tak jak TFI, firm oraz instytucji. Mogą to być umowy czy dokumenty księgowe. Takie tłumaczenia umów i dokumentów firmowych zawsze zawierają sporą ilość terminologii prawnej i prawniczej, dotykają dziedzin: matematyki, rachunkowości, statystyki czy przemysłu. Te tłumaczenia specjalistyczne są nieodzowne w biznesowym świecie. Mają za zadanie oferować i zachęcać potencjalnych inwestorów do lokaty kapitału.

Ciekawy artykuł: Jaki tłumacz zarabia najwięcej?

Tłumaczenia dokumentacji inwestycyjnej – komu zlecić przekład?

Samodzielne tłumaczenia dokumentacji inwestycyjnej mogą nie być dobrym rozwiązaniem. Terminologia oraz zawiłość takich treści powoduje, że nie trudno popełnić błąd. Tłumaczenia dokumentacji technicznej i specjalistycznej to zadanie dla wykwalifikowanych tłumaczy. Treści inwestycyjne ujmują w sobie tematykę, która podlega tłumaczeniom specjalistycznym. A do tego, trzeba być naprawdę dobrze przeszkolonym i doświadczonym. Najprościej zlecić jest tłumaczenie w biurze tłumaczeń. Współpraca biur z tłumaczami specjalistycznymi, da gwarancję, że przekład będzie rzetelny, dokładny i bezbłędny.

Wiele treści inwestycyjnych posiada moc prawną. Wtedy, przekład musi byc wykonany przez tłumacza przysięgłego. O tym, jak zostać tłumaczem przysięgłym, mówi Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Pieczę nad przekładami uwierzytelnionymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły to osoba, która doskonale orientuje się w zagadnieniach prawnych, tak często napotykanych w dokumentach inwestycyjnych.

Warto wiedzieć: Jak tłumaczyć bibliografię?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]