Tłumaczenia dokumentacji techniczno – ruchowej

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia cieszą się coraz większą popularnością. Sprzyja ku temu rozwój technologii, podróżowania, migracja zarobkowa czy kontrakty handlowe z zagranicznymi przedsiębiorcami. Współczesny świat nie podołałby, gdyby nie istniała branża tłumaczeniowa.

Rodzaje tłumaczeń to szeroki wachlarz. Klienci biur tłumaczeń wykazują zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju tłumaczenia. Od tłumaczeń zwykłych, poprzez specjalistyczne po przysięgłe. Jedną z przekładanych treści są tłumaczenia dokumentacji techniczno – ruchowej, w skrócie DTR.

Czym są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne to tłumaczenia tekstów technicznych, np.: podręczniki, instrukcje obsługi, karty maszyn. Teksty takie zawierają dużo terminów, wyrazów lub wyrażeń, które są najczęściej używane w obrębie danej dziedziny lub szczegółowo tę dziedzinę opisują.

Szczególny nacisk kładzie się na treść przekazu. Przekład powinien być dokładny i jasny do zrozumienia przez odbiorcę. Estetyka i forma literacka nie jest aż tak ważna jak w przypadku innego rodzaju tłumaczeń. Tłumaczenie techniczne wydaje się jasnym terminem, jednak często jest używane w odniesieniu do tekstów o tematyce innej niż technologia. Najczęściej występuje jako synonim tłumaczeń specjalistycznych lub tłumaczeń LSP (języka specjalistycznego).

Czym jest DTR? – dokumentacja techniczno – ruchowej

DTR zwana jest też paszportem maszyny. Każda dokumentacja techniczno – ruchowa, opracowana jest dla każdej maszyny czy urządzenia, osobno. Wymagane jest, aby zawierała:

 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
 • rysunek zewnętrzny
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
 • schematy funkcjonowania
 • instrukcję użytkowania
 • instrukcję obsługi
 • instrukcję konserwacji i smarowania
 • instrukcję BHP
 • normatywy remontowe
 • wykaz części zamiennych
 • wykaz części zapasowych
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
 • wykaz załączonych rysunków

DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Z powyższej definicji, wnioskuje się, że DTR to integralna część maszyny. Ma zapewniać informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania urządzenia i jest niezbędna podczas wprowadzania go na rynki Unii Europejskiej. Jest to bardzo szczegółowa forma instrukcji obsługi maszyny. Dokumentacja techniczno-ruchowa jest nazywana paszportem maszyny nie bez powodu. Paszport jako dokument uprawniający do przekraczania granic państwowych, jest obowiązkowy podczas odpraw celnych. Bez paszportu nie jest możliwe wkroczenie na terytorium obcego Państwa. Tak samo DTR jako paszport maszyny, jest dokumentem poświadczającym dopełnienia wszelkich norm i regulacji, upoważniający ją do użytkowania.

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej – jak tłumaczyć DTR?

Tłumaczenie DTR to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Tłumacz obowiązkowo powinien wykazywać znajomość terminologii, która kryje się w dokumentacji techniczno-ruchowej. Przy tak specjalistycznych przekładach nie ma miejsca na błędy i swobodną interpretację treści.

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wymaga, aby tłumacz był świadomy, że jakikolwiek błąd może skutkować bardzo tragicznymi rezultatami. Nie sposób sobie wyobrazić, aby przekład DTR zawierał błędne znaczenia terminów. Nieprawidłowe przetłumaczenie mogą być powodem, dla którego maszyna będzie użytkowana w nieodpowiedni sposób. A skutkiem niewłaściwego użytkowania może być awaria urządzenia lub jego poważne uszkodzenie. Idąc dalej, awarie maszyn obarczone są ryzykiem utraty zdrowia lub życia operatora.

Tłumacz specjalistyczny, podczas tworzenia przekładu DTR, nie może pracować w pośpiechu i bez pełnego skoncentrowania się na treści dokumentacji. Przekład dokumentów technicznych to jak praca nad tykającą bombą. Wszystkie może iść sprawnie, ale jeden błąd zapewnić może nieodwracalne, negatywne skutki.

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej – technologie wspomagające

Wraz z rozwojem technologii, zyskuje także branża tłumaczeniowa. Powstało wiele narzędzi, które maja na celu usprawnianie tłumaczeń technicznych. Eliminacja błędów w tłumaczeniach dokumentacji techniczno – ruchowej jest wspomagana przez następujące technologie:

MT– tłumaczenie maszynowe – ma za zadanie zautomatyzować główny proces, czyli wyprodukować ciąg słów, które będą uznane za tłumaczenie tekstu źródłowego.

CAT– są zaprojektowane aby zwiększyć produktywność, ale wciąż zostawiają finalny proces, jakim jest tłumaczenie, tłumaczowi.

TM (Translation Memory-„Pamięć tłumaczeń”)- są to bazy danych, w których można znaleźć zdania z języka źródłowego w połączeniu z tłumaczeniem w języku docelowym. Dzięki temu użytkownicy mają wgląd do już istniejących tłumaczeń, w których mogą znaleźć rozwiązania do wielu problemów, z którymi codziennie muszą się mierzyć tłumacze. Tłumacze mogą nie tylko przeszukiwać bazę, ale również tworzyć i dodawać nowe tłumaczenia.

eXtensible Markup Language (XML)-jedna z najważniejszych technologii służąca jako platforma, na której przechowywane są dane. Podczas gdy HTML wskazuje, w jaki sposób informacje mają być wyświetlane w przeglądarce, XML opisuje co oznaczają te informacje oraz oddziela je od opisów sposobu ich wyświetlania. Dzięki temu zapewnia integralność programu lub układu dokumentu przed nieumyślnym uszkodzeniem przez tłumacza, ale także zwalnia tłumacza z odpowiedzialności za inżynierię oprogramowania.

CL (controlled language- kontrolowany język)- jest to wersja języka, która zawiera dokładne ograniczenia odnośnie słownictwa, gramatyki oraz stylu w dokumentach o tematyce technicznej. Jego celem jest zminimalizowanie niejasności oraz maksymalizacja klarowności dla czytelnika, włączając użytkowników, których ojczystym językiem nie jest angielski. Najpopularniejszym CL jest AECMA uproszczony angielski.

Droga, którą musi przejść tłumacz, aby przekładać dokumentacje techniczno – ruchowe, jest długa i trudna. Świadomość konsekwencji jakie niosą za sobą błędne tłumaczenia, odstraszają. Z drugiej jednak strony, przyciągają tych, którzy lubią wyzwania i mają potrzebę doskonalenia języka obcego.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]