Wisła w drugiej dziesiątce najdłuższych rzek w Europie

Ciekawostki

Najgłębsze jezioro, najwyższa góra, największa powierzchnia bagienna, najdłuższa rzeka… to tylko niektóre z kategorii, w jakich rywalizują między sobą poszczególne kraje. Największe szanse w takich starciach mają kraje o największej powierzchni, co pozwala im zmaksymalizować możliwość wypełnienia któregokolwiek rekordu, ale czasem i mniejsze państwa mają szanse na zdobycie tytułu w posiadaniu „naj”. Niestety w kategorii najdłuższych rzek Europy, małe kraje nie mają szans. Polska nie należy do najmniejszych europejskich państw, ale nasza najdłuższa rzeka w rankingu światowym zajmuje dopiero 17 miejsce.

Pierwsza 4 najdłuższych rzek w Europie, które przekraczają 2 tysiące kilometrów

 1. Wołga- 3531 km, zlewnia Morza Kaspijskiego; płynie przez Rosję;

 2. Dunaj- 2888 km, zlewnia Morza Czarnego; płynie przez Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię, Ukrainę;

 3. Ural- 2428 km, zlewnia Morza Kaspijskiego; płynie przez Rosje i Kazachstan;

 4. Dniepr 2285 km, zlewnia Morza Czarnego; płynie przez Rosję, Białoruś i Ukrainę.

Wszystkie cztery najdłuższe rzeki w Europie płynął na południe, różni ich miejsce docelowe, część z nich wpada do Morza Kaspijskiego, a część do Morza Czarnego, ale kierunek w dół mapy jest niezmienny.

Reszta zwycięskiej 10 najdłuższych rzek w Europie

 1. Don – 1950 km, zlewnia Morza Azowskiego; płynie przez Rosję;
 2. Peczora- 1809 km, zlewnia Morza Barentsa; płynie przez Rosję;
 3. Kama- 1805 km, zlewnia Morza Kaspijskiego, dopływ Wołgi; płynie przez Rosję;
 4. Oka- 14980 km, zlewnia Morza Kaspijskiego, dopływ Wołgi; płynie przez Rosję;
 5. Biełaja- 1430 km, zlewnia Morza Kaspijskiego, dopływ Kamy; płynie przez Rosję;
 6. Dniestr- 1352 km, zlewnia Morza Czarnego; płynie przez Ukrainę i Mołdawię.

Niekwestionowany zwycięzca – Rosja

Najdłuższą rzeką Europy jest Wołga, która w całości płynie przez europejską część Rosji. Rzeka ta pozostaje na pierwszym miejscu podium, mimo działań Rosjan, które doprowadziły do znacznego, bo aż o 160 km, skrócenia jej naturalnego biegu. Budowa zbiorników retencyjnych, zapór, regulacji koryta i prac budowlanych w obrębie rzeki, wpłynęły negatywnie nie tylko na jej długość, ale i stan środowiska naturalnego.

W top 10 najdłuższych rzek w Europie Rosja zajmuje pozycję lidera, aż 8 rzek płynie w całości lub w sporej części przez Rosje, a kolejne dwie Dunaj i Dniestr, przez byłe republiki wchodzące niegdyś w skład ZSRR. Ural, uznawany za trzecią z najdłuższych rzek europejskich łapie się do tego zestawienia przysłowiowym rzutem na taśmę, gdyż to jego bieg, według wielu geografów wyznacza granice między Europą, a Azją.

Drugi zwycięzca- Morze Kaspijskie

5 na 10 rzek będących najdłuższymi w Europie kończy swój bieg w Morzu Kaspijskim, wprawdzie tylko dwie z nich: Wołga i Ural, robią to bezpośrednio, ale Kama, Oka i Biełaja, jako dopływy Wołgi wliczają się w zlewnie tego morza. Pozostałą piątka najdłuższych rzek, wpada do Morza Czarnego (3), Azowskiego i Barentsa

Polskie akcenty w zestawieniu najdłuższych rzek Europy

Polska mimo dość sporej powierzchni kraju w zestawieniu zajmuje aż 17 miejsce, wraz z nasza najdłuższa rzeką Wisłą, która osiąga długość 1047km. W całej Europie tylko 20 rzek ma długość powyżej 1000 km i większość z nich znajduje się we wschodniej Europe. Bezpośrednio przed Wisłą znajduje się ukraiński Doniec oraz Łaba. Krótszymi od naszej Wisły okazała się między innymi Dźwina oraz francuska Loara.

Druga, najdłuższa polska rzeka Odra, zajmuje dopiero 30 pozycję, mając 854 km i w przeciwieństwie do Wisły, nie płynie tylko przez teren naszego państwa, gdyż obejmuje także tereny Niemiec i Czech.

Z rzek przepływających przez państwa Europy Zachodniej wyprzedza nas tylko Dunaj, Ren i Łaba.

Najdłuższe rzeki wpadające do Bałtyku

Najdłuższą rzeką wpadająca do Bałtyku jest Wisła, z tego też powodu nasze Morze pojawia się w zestawieniu najdłuższych rzek Europy dopiero na 17 pozycji. Do Morza Bałtyckiego wpada także Dźwina (10120 km), niegdyś polski Niemen (937 km) oraz Odra (854 km).

Sporo rzek w zestawieniu 20 najdłuższych rzek w Europie stanowi tylko dopływy innych rzek, wpadających bezpośrednio do morza. Gdyby nie brać pod uwagę dopływów, Wisła byłaby 10 najdłuższa rzeką w Europie, wpadająca bezpośrednio do morza, a Odra 19.

Druga dziesiątka najdłuższych rzek w Europie

 1. Ren- 1320 km, zlewnia Morza Północnego; płynie przez Niemcy, Szwajcarię, Lichtenstein, Austrie, Francję i Holandię;

 2. Wiatka- 1314 km, zlewnia Morza Kaspijskiego, dopływ Kamy; płynie przez Rosję;

 3. Desna- 1130 km, zlewnia Morza Czarnego. dopływ Dniepru; płynie przez Rosję i Ukrainę;

 4. Wyczegda- 1130 km, zlewnia Morza Białego dopływ Dwiny; płynie przez Rosję;

 5. Łaba- 1091 km, zlewnia Morza Północnego; płynie przez Czechy i Niemcy;

 6. Doniec- 1053 km, zlewnia Morza Azowskiego; dopływ Donu; płynie przez Rosję i Ukrainę;

 7. Wisła- 1047, zlewnia Morza Bałtyckiego; płynie przez Polskę;

 8. Dźwina- 1020 km, zlewnia Morza Bałtyckiego; płynie przez Rosję, Białoruś i Łotwę;

 9. Loara- 1020 km, zlewnia Oceanu Atlantyckiego; płynie przez Francje;

 10. Tag- 1007 km, zlewnia Oceanu Atlantyckiego; płynie przez Hiszpanię i Portugalię.

Dunaj i Ren to rzeki płynące przez największa liczbę państw, pierwszy z nich przepływa przez 10, a drugi przez 6 krajów.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]