zasady tlumaczenia medycznego, tlumaczenia medyczne

Zasady tłumaczenia medycznego

Ciekawostki, Praca tłumacza, Rodzaje tłumaczeń

zasady tlumaczenia medycznego, tlumaczenia medyczne

François Rabelais mawiał, że „bez zdrowia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia”. Z kolei Denis Waitley twierdził, iż „czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy, dopóki się nie wyczerpią”. Zdrowia nie da się ocenić znanymi nam kryteriami. Dla każdego człowieka jest ono bardzo ważne, aby nie powiedzieć cenne. Stąd tak ważne wydaje się odpowiednie podejście do tłumaczeń medycznych, ponieważ od ich jakości i bezbłędności zależeć może czyjeś zdrowie a nawet życie. Nie ma tu miejsca na amatorstwo, pomyłki i ogólnie pojęty brak profesjonalizmu. Omawiamy dziś zasady przekładu medycznego i farmaceutycznego.

Zasady tłumaczenia medycznego

Odpowiedzialność, dokładność, merytoryczność i terminowość. Rzetelność, solidność i dokładność. Tak w wielkim skrócie można opisać zasady tłumaczenia medycznego, a raczej podejście do przekładów materiałów z dziedziny medycyny. Niezależnie czego i dla kogo potrzebne jest tłumaczenie, tłumacz zawsze musi pracować na 110% i tak oszlifować przekład, aby ten był wierny i nieskazitelny. Dotyczy to warstwy technicznej przekładu, terminologii, jak i dbałości o to, kim jest nasz odbiorca docelowy. Nie można zapomnieć, że praca nad tekstami z tej dziedziny wymaga połączenia doświadczenia, wiedzy i konkretnych umiejętności. Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek prowizorkę. Niedopuszczalne są opuszczenia, przeinaczenia czy swoboda przekładu. To nie sztuka, gdzie dowolność jest akceptowalna, a nawet wskazana w określonych sytuacjach. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, że tłumacz pracuje z publikacjami naukowymi, kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego czy innego rodzaju dokumentacją medyczną: od razu „czuć” powagę i odpowiedzialność, jaką narzuca ta praca.

 • Pierwsza i ostatnia zasada tłumaczeń medycznych to profesjonalizm. Laik, amator, a nawet ktoś, kto nie ma specjalistycznej wiedzy nie powinien nigdy być zaangażowany do tego rodzaju projektów.
 • Ważna zasada przekładów z dziedziny medycyny dotyczy współpracy ze specjalistami, którzy mają doświadczenie. Jest to szczególnie ważne przy skomplikowanych materiałach źródłowych lub wszędzie tam, gdzie terminologia i sam ciężar przekładu wymagają kogoś o wysokich kompetencjach zawodowych.
 • Wiedza i swobodne poruszanie się po przestrzeni języka obcego i terminologii branżowej. Tłumacz ma być kimś, kto zagwarantuje Ci najwyższą jakość. Wystarczy wziąć taki przykład: pan Nowak jest po operacji w Polsce. Czekają do zabiegi w zagranicznej placówce oraz dalsze leczenie poza Polską. Tłumacz wykonuje przekład całej historii choroby i wszystkich dokumentów. Tu jednak „mała” pomyłka może grozić źle postawionej diagnozie przez lekarza w innym państwie. Kiedy w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie kompetencje zawodowe tłumacza i jego odpowiedzialne podejście do przekładu jest warunkiem koniecznym do pracy w tym zawodzie.

Artykuły, które polecamy dla Ciebie:

Zasady tłumaczenia medycznego – jakie treści podlegają tłumaczeniom?

Specjaliści zajmujący się medycyną wykonują najróżniejsze tłumaczenia. Oprócz wiedzy i warsztatu tłumacza muszą swobodnie poruszać się w określonej parze językowej, np. język polski – język angielski. Od poziomu ich umiejętności i kompetencji zawodowych zależy jakość przekładu, który trafi w ręce odbiorcy docelowego. Należy powiedzieć, że tłumaczenia te mają różne przeznaczenie. Czasem są dedykowane od badaczy dla badaczy, a czasem od lekarzy do pielęgniarek. Ich odbiorcami są lekarze, ale i pacjenci. Możliwość przełożenia treści sprawia, że badania naukowe, interesujące publikacje czy słowniki z dziedziny medycyny są dostępne dla lekarzy, kadry naukowej, studentów i każdej zainteresowanej osoby.

Co trafia w ręce tłumacza medycznego? Oto przykładowe treści, których dotyczy tłumaczenie medyczne.

 • Karty pacjenta.
 • Wypisy ze szpitala i wyniki badań.
 • Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące branży medycznej.
 • Teksty dotyczące zdrowia i życia.
 • Teksty dotyczące nauk medycznych.
 • Instrukcje obsługi urządzeń i maszyn medycznych.
 • Specjalistyczna literatura dla lekarzy, naukowców i studentów medycyny.
 • Słowniki dotyczące specjalistycznej terminologii medycznej.
 • Książki popularnonaukowe z dziedziny medycyny.

Zasady tłumaczenia medycznego – na co zwrócić szczególną uwagę?

W tłumaczeniu poezji dokładność nie jest istotna. Bardzo często można powiedzieć wręcz, że zabija ona rytm utworu i odbiera czytelnikowi możliwość usłyszenia wewnętrznej muzyki danego utworu. Z tej racji specjalista, który pracuje z takim tekstem może pozwolić sobie na dowolność i swobodną interpretację, a wszystko w jednym celu: aby odbiorca docelowy miał jak największą przyjemność z obcowania z dziełem poetki czy poety. Taka sytuacja jest po prostu nie do pomyślenia w kontekście medycyny. Wszystko stąd, że tłumaczenia medyczne dotyczą ludzkiego zdrowia i życia. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na różne kwestie, które są nie tylko fundamentem jakości przekładu medycznego, ale i czymś obowiązkowym.

O czym mowa? Na czym powinieneś pamiętać? To jest szczególnie ważne w przypadku tłumaczenia tekstów medycznych.

 • Dokładność przekładu. Niektórzy mówiąc tu wręcz o czymś takim, jak chirurgiczna precyzja. Materiał źródłowy musi tu być odtworzony perfekcyjnie: bez pominięć i „dodatków” od tłumacza.
 • Właściwie użyta branżowa terminologia. Żargon medyczny i ogólnie słownictwo medyczne wymaga znajomości i dobrego rozeznania w konkretnej gałęzi medycyny. Świadomość słów i terminów „stoi na straży” bezbłędności i zarazem najwyższej jakości przekładu.
 • Specjalistyczna wiedza z dziedziny medycyny. Należy zauważyć, że w tym rodzaju tłumaczeń wymaga jest bezwzględna znajomość tematu. Nie da się przetłumaczyć w sposób prawidłowy dokumentacji medycznej z kardiologii czy badań klinicznych bez swobodnego poruszania się w danym temacie. Zresztą wiedza tłumacza jest tu również gwarancją merytoryczności przekładu i jakości.
 • Doświadczenie tłumaczenie dokumentów medycznych. Praktyka odgrywa tu ogromną rolę. Dlaczego? Daje tłumaczowi „obycie” z tekstami z dziedziny medycyny. Przekłada się również na szybsze i efektywniejsze radzenie sobie z problemami, które są częścią pracy z tekstami w tym zawodzie.
 • Nie zapominaj, że osoba tłumacza jest kluczowa w tłumaczeniu. Proces tłumaczeniowy powierzony profesjonaliście to pewność że otrzymasz najwyższej jakości tłumaczenie pisemne. Nie będzie w nim błędów, przeinaczeń i wpadek, które mogą przełożyć się na Twoje dalsze działania i realizację celów. Stąd zwróć uwagę na takie cechy tłumacza, jak: rzetelność, solidność czy odpowiedzialność. Zanim komukolwiek powierzysz proces tłumaczeniowy zrób research, aby był to ktoś o nienagannej opinii wśród klientów.

Kto zajmuje się tłumaczeniami medycznymi?

Do kogo trafiają zlecenia związane z tłumaczeniami medycznymi? Lepiej wybrać biuro tłumaczeń czy freelancera danego języka obcego? Podstawowa zasada to wybór profesjonalisty. Ma to być zawodowiec – tyczy się to zarówno tłumaczeń ustnych, jak i tłumaczeń pisemnych. Dalej pamiętaj, aby znaleźć odpowiedniego tłumacza. Co to znaczy odpowiedni tłumacz? Należy przez to rozumieć kogoś, kto ma specjalizację, której dotyczy Twój materiał źródłowy do przekładu. Do tego ma bogate portfolio, doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Na nic zda się Ci najlepszy w branży tłumacz wyspecjalizowany w farmacji skoro masz do przełożenia teksty dotyczące sprzętu medycznego, wypisy ze szpitala czy protokoły badań klinicznych.

 • Profesjonalne tłumaczenie medyczne to wynik pracy profesjonalisty.
 • Tłumaczyć powinien zawodowy tłumacz zwykły lub jeśli zachodzi taka potrzeba zawodowy tłumaczy przysięgły.
 • Specjaliści w konkretnej gałęzi medycyny. Nie zapominaj, że medycyna to tak samo kardiologia, jak i ginekologia czy dermatologia.
 • Zwykle każde tłumaczenie tekstów o tematyce medycznej wędruje w ręce zawodowego tłumacza wyspecjalizowanego w dziedzinie medycyny, zawodowego tłumacza, który ukończył również medycynę, lekarza zajmującego się tłumaczeniami medycznymi lub lekarza, który miał okazję pracować w kraju języka docelowego i od czasu do czasu zajmuje się przekładami. Można spotkać się również ze współpracą zawodowego tłumacza i lekarza.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne, czyli odpowiedzialność i wiedza kluczem do sukcesu

Budda Siakjamuni mawiał, że „zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem”. Trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Tak samo dobry tłumacz medyczny i farmaceutyczny jest gwarancją bezbłędnych tłumaczeń. Mówi się, że odpowiedzialność i wiedza są kluczem do sukcesu. Inaczej mówiąc: tłumaczenia medyczne wymagają odpowiedniego specjalisty. Trudno sobie wyobrazić, aby jakiś dokument lekarski, informacyjny dla kadry fachowców czy tłumaczenie dokumentacji medycznej mogło trafić do amatora. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek marginesie błędu. Jeden z pozoru drobny błąd może kosztować czyjeś zdrowie a nawet życie. Tylko odpowiedzialny zawodowiec posiadający odpowiednie kompetencje zawodowe będzie gwarantem jakości i tego, że wszystko zostanie odczytane we właściwy sposób.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]