Czas przyszły zakończony- Future Perfect

Edukacja

Czas przyszły, którego użycie jest stosunkowo słabo wykorzystywane. Natywni użytkownicy języka angielskiego dużo chętniej będą sięgać po czas przyszły Future Simple, jednak w niektórych sytuacjach jego użycie nie jest poprawne gramatycznie. Zastąpienie go formą Future Perfect sprawia, że postępujemy zgodnie z gramatyką, dlatego na w czasie wszelkiego typu egzaminów lepiej nie ryzykować i nie próbować wykorzystywać czasu Future Simple, nawet jeśli wiemy, że rodowity Brytyjczyk, tak by zrobił.

Czas Future Perfekt wykorzystamy do:

  • mówienia o czynnościach, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości;

  • pokazania, iż dana czynność będzie trwała do określonego, konkretnego momentu w przyszłości.

I will have finished this task by 6 o’clock

Skończę to zadanie przed szóstą.

Sophie will have lived in Boston for two years by the time she change her work.

Zosia będzie mieszkała w Bostanie przez dwa lata zanim zmieni prace.

W zadaniach, w których użyjemy czasu Future Perfect zawsze należy dokładnie określić moment, w którym dana czynność zostanie zakończona bądź czas, do którego będzie trwała.

Budowa czasu Future Perfect

Zdania twierdzące

OPERATOR + PODMIOT + HAVE + CZASOWNIK+ reszta zdania + ?

will III forma

Will Daniel have finished task by 6 o’clock tomorrow?

Czy Daniel ukończy zadanie jutro przed szóstą?

W twierdzeniach możemy użyć formy skróconej I’ll zastępującej człon Iwill

Zdania pytające

PODMIOT + OPERATOR + CZASOWNIK+ reszta zdania

will + have III forma

Daniel will have finished task by 6 o’clock tomorrow

Daniel nie ukończy zadania jutro przed szóstą

Zdania przeczące

PODMIOT + OPERATOR + CZASOWNIK+ reszta zdania

will + not + have III forma

Daniel will not have finished task by 6 o’clock tomorrow

Daniel ukończy zadanie jutro przed szóstą

W przeczeniach możemy użyć formy skróconej won’t zastępującej człon will not

Okoliczniki czasu- to co wyróżnia czas Future Perfect

  • by- przed;
  • by the time- zanim;
  • before- przed;
  • when- kiedy;
  • in- za

Kilka przykładów:

I will have cook supper for my uncle by 4 pm.

Ugotuje zupę dla mojego wujka przed 16.

By the year 2021 my parents will have been married for 15 years.

W roku 2021 minie 15 lat, jak moi rodzice są małżeństwem.

In two hours my mother will have finished her work.

Za dwie godziny moja mama skończy swoją pracę.

Poprawne użycie czasu Future Perfect wiąże się nieodzownie ze znajomością III formy czasownika, której sporej części przypadków – będących czasownikami nieregularnymi, trzeba nauczyć się na pamięć. Reszta czasowników tworzona jest na podstawie dodania końcówki –ed.

podstawowa forma czasownika + ed

FINISH + ED= FINISHED- III forma czasownika regularnego

WRITTEN- III forma czasownika nieregularnego ‘writen’

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]