Usługa tłumaczenia a import usług

Edukacja, Praca tłumacza

Kiedy biuro tłumaczeń wystawia rachunek za wykonana usługę jest to standardowe działanie. W polskim prawie normą jest otrzymanie paragonu potwierdzającego transakcję. Bardzo często klienci otrzymują fakturę VAT. Oznacza to, że usługodawca tłumaczenia jest płatnikiem VAT. Doliczony jest on zgodnie z taryfikatorem do usługi i opłacany przez przedsiębiorcę, który wystawił fakturę? Czy zawsze podatek płatny jest przez usługodawcę? W branży tłumaczeniowej bardzo często zdarza się, że fakturę wystawia zagraniczna firma. I co wtedy? Czy usługobiorca musi zapłacić VAT? Tak, jeśli mamy do czynienia z importem usługi tłumaczenia. Warto zapoznać się z tym tematem, aby w sposób prawidłowy rozliczać faktury.

Czym jest import usług?

Przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca oraz dla których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • usługodawca jest podatnikiem, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce pobytu poza terytorium Polski
  • usługodawca nie rozlicza podatku należnego od towarów i usług – co oznacza, że świadczona usługa nie podlega opodatkowaniu w kraju dostawcy,
  • usługobiorcą jest podatnik będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną mającą siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski
  • zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski

Kliknij i przeczytaj: Jak tłumaczyć nazwy zagranicznych miejscowości?

Wszelkie rozszerzone informacje zawiera ustawa o VAT. Usługodawca i usługobiorca są określeni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem zawartym w art. 17 ust. 1a ustawy, który stanowi, że import usług wystąpi również wtedy, gdy świadczący usługę nie posiada na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, ale posiada stałe miejsce prowadzenia działalności (lub inne miejsce), które jednak nie uczestniczy w tej transakcji.

Warto sprawdzić: Ile czasu zajmuje tłumaczenie?

Kiedy dochodzi do importu usług?

Do importu usług może dojść w różnych sytuacjach. Przykład: przedstawiciel polskiej firmy wyjeżdża w podróż służbową za granicę. Na miejscu wynajmuje tłumacza, który towarzyszyć mu będzie podczas rozmowy negocjacyjnej z potencjalnym klientem. Tłumacz wystawia fakturę, którą przedstawiciel firmy przekazuje do działu księgowego w Polsce. Okazuje się, że tłumacz nie odprowadził podatku, zgodnie z prawem we własnym kraju. Wtedy to usługobiorca ma obowiązek zapłacić podatek w Polsce. Jest to import usługi tłumaczeniowej.

Takie sytuacje nie są czymś niezwykłym. Import usług jest częsty w Polsce, a w odpowiedzialności usługobiorcy jest prawidłowe rozpoznanie czy doszło do takiej sytuacji.

Czy zatem można odliczyć podatek, który ma się opłacić? Zgodnie z prawem tak, ale dojdzie do wykazania, że suma opłaty i zwrotu się wyzerują. Oczywiście tylko wtedy, gdy taka usługa może zostać rozliczona na poczet kosztów firmy. Osoby prywatne bardzo rzadko mają możliwość odzyskania podatku VAT, wtedy jedynie opłacą go, bez możliwości odzyskania pieniędzy.

No cóż, prawo podatkowe jest nieco zawiłe i może przysparzać problemy podczas interpretacji. Mimo że import usług nie jest czymś wyjątkowo dziwnym, nie zdarza się nagminnie. Powoduje to pewne komplikacje. Zazwyczaj pierwsze zetknięcie z importem usług jest stresujące i wydaje się bardzo trudne w prawidłowym załatwieniu sprawy z VATem. Nie można panikować i tym bardziej zatajać takiej usługi. Na szczęście, biura podatkowe i rachunkowe w Polsce działają prężnie i są łatwo dostępne. Warto wtedy skorzystać z porady takiego biura. Można też udać się do biura tłumaczeń, które zapewne miewało już sytuacje związane z importem usług. Pomoc specjalistów to najlepsza metoda na przebrnięcie przez zawiłe podatkowe przepisy.

Ciekawy artykuł: Techniki tłumaczenia wyrażeń dialektalnych

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]